Kvalitet, Miljö & Certifiering

Certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 & IATF 16949.

Vi har sedan företagets start 2013 arbetat hårt med att bygga upp ett verksamhetssystem med väl fungerande rutiner och instruktioner. Ett kvalitets- och miljösystem som är anpassat till vår verksamhet, men även till gällande standards samt kundernas krav. Ett väl uppbyggt verksamhetssystem är dessutom en förutsättning för att bli certifierade.

TM Tube Systems har sedan våren 2014 varit certifierade enligt ISO 14001 & ISO 9001. År 2015 fick vi vårt certifikat för ISO/TS 16949:2009. Under hösten 2017 blev vi reviderade och certifierade enligt den nya standarden IATF 16949.

Certifikatet avser hydroformning, bockning, konventionell formning och svetsning av rör och plåt.

Som ett relativt ungt företag och som underleverantör till fordonsindustrin är vi mycket stolta över att på så kort tid kunna visa upp att vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015, IATF 16949 och ISO 14001:2004.

Certifikat

Certifikat Bureau Veritas - TM Tube Systems
Certifikat qValify - ISO 14001:2015 - TM Tube Systems