Effektiv ändformning

TM Tube Systems utför konventionell formning med dornar för att forma ändarna på rören, men med den stora fördelen att flera operationssteg utförs i samma operation.

Det vill säga att ändformning, färdigklipp och kalibrering sker i samma operation. Detta medför att vi kan ändforma detaljer konventionellt med snäva toleranser tack vare att detaljen inte transporteras mellan varje operation.

Det finns även möjlighet att ytterligare operationssteg kan tillförs vid ändformning, ett sådant är till exempel hålslagning. Ett annat sätt att ändforma är att exempelvis rulla upp materialet, så att man får en trumpetformad ände. Vi har även maskiner för vulstning av rör.

Med vårt processupplägg kan en hel del olika ändformer erhållas, exempel på former är D-form, ovalformat, vulst och pajform. Alla dessa operationssteg kan även utföras i vår prototypverkstad eller vid små tillverkningsvolymer.

Galleri

Ändformning - TM Tube Systems
TM Tube Systems
Ändformning - TM Tube Systems
TM Tube Systems