Hydroformning – en teknik med många fördelar

Hydroformning är en teknik som ger konstruktörerna nya unika möjligheter att utveckla och designa komplexa detaljer i rörprofiler eller plåt.

Hydroformningstekniken ger detaljerna jämn materialtjocklek och hög precision med små toleranser då vätskan trycker vinkelrätt mot materialet under hela processen.

En av hydroformningens kostnadsfördelar är att ett flertal komponenter kan ersättas av en hydroformad detalj som blir färdig i ett enda moment.

För att optimera materialanvändningen kan olika detaljer kombineras ihop i samma arbetsstycke och verktyg, för att därefter kapas. Detta medför mindre skrot, kortare cykeltider och lägre verktygskostnader.

TM Tube Systems har kapacitet att tillverka allt från prototyper till volymer för serieproduktion i de vanligaste materialen, från rostfritt till aluminium. I produktionen har vi senaste generationen hydroformningsmaskiner med en presskraft på 20 000 kN och i prototypverkstaden två hydroformnings-maskiner med en presskraft på 5 000 kN respektive 6 000 kN.

Fördelar med hydroformning

Komplexa detaljer

  • Designfrihet för konstruktörerna
  • Detaljens tvärsnitt kan varieras
  • Luftspalt (airgap) mellan två rör kan erhållas

Detaljens formnoggrannhet

  • Minimal godsförtunning
  • Minimal återfjädring
  • Små Toleranser

Kostnadseffektiv

  • Ersätta ett flertal komponenter med en detalj
  • Optimal materialanvändning
  • Flexibla verktyg med lägre verktygskostnad
  • Utrymmeseffektiv utrustning (2×5 m)

Vår historia inom hydroformning

Hydroformning historia - TM Tube Systems