Modern svetsteknik

TM Tube Systems har möjlighet, erfarenhet och utrustning att erbjuda robotsvetsning i alla vanliga material på marknaden, såsom rostfritt, svart och aluminium. Svetsmetoderna vi använder oss av vid robotsvetsning är MIG, MAG och CMT.

I vår produktion strävar vi efter att ha en så utrymmeseffektiv utrustning som möjligt. Därför har vi ett antal olika typer av svetsceller, detta för att kunna erbjuda bästa möjliga process beroende på produktens utformning och krav, till exempel: robotceller med fixtursvetsning, Jigless svetsning med två robotar, varav en hanteringsrobot och en svetsrobot.

I vår prototypverkstad har vi samma möjligheter att svetsa som i produktion, men där svetsar vi även en del prototyper manuellt. Vår styrka vid framtagning av prototyper är flexibilitet och korta ledtider, samt att vår personal i prototypverkstaden har jobbat mot fordonsindustrins krav i mer än 20 år.

Svetsning - TM Tube Systems